Water Regge krijgt veel meer ruimte

DIEPENHEIM - Aan de Regge bij Diepenheim komt een retentiesysteem voor minimaal vijf miljoen liter water. Regenwater stoomt na de aanleg van het systeem met name in de zomer langzamer weg om verdroging van de bodem rond Diepenheim te voorkomen.

De berging gebeurt in kleine gebieden langs de Boven Regge, in de Boven Regge die weer ouderwets gaat meanderen en in een bestaande bergingsvijver. De aanleg van een groot bergingssysteem gebeurt in het kader van het project Kunstwerk Diepenheim dat ook voorziet in de uitbreiding van het rosarium aan de Regge en de aanleg van nieuwe tuinen met wandelpaden. De gemeenteraad moet hiervoor eerst een wijziging van het bestemmingsplan goedkeuren. Dat gebeurt naar verwachting in de vergadering van dinsdag 22 november.

De gemeente wil ook de zogeheten Nijenhuisleiding die door Diepenheim stroomt verleggen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft in juli ter inzage gelegen, waarbij burgers drie zienswijzen indienden. Ambtenaren adviseren de gemeenteraad de zienswijzen ongegrond te verklaren. Bij de Broenshof komen drie nieuwe tuinen, namelijk een vlindertuin, een seringentuin en een wintertuin. De nieuwe tuinen verbinden het parkbos van huis Diepenheim, het rosarium, de hostatuin op het Gazeboterrein - een landart project uit 1995 van de Belgische kunstenaar Urbain Mulkers (1945-2002) - en een bergingsvijver.

De Kunstvereniging Diepenheim, de stichting Kunsten op straat, de stichting Cultureel Erfgoed Hof van Twente, de gemeente Hof van Twente en de provincie Overijssel werken al enkele jaren samen in het project Kunstwerk Diepenheim waarmee een bedrag is gemoeid van zo’n elf miljoen euro. Om te voorkomen dat de Diepenheim onder water stroomt, zoals vorig jaar bij de Schipbeek bijna gebeurde, neemt het waterschap Rijn en IJssel maatregelen. Het waterschap gaat op de eerste plaats onderzoeken of de herinrichting van de Leerinkbeek bij Haarlo, de Groenlose Slinge en de Zoddebeek oorzaak is van de hoge waterstand in de Schipbeek. In augustus 2010 viel in een etmaal viel 140 millimeter regen, een situatie die volgens het waterschap maar één keer in de duizend jaar voorkomt. Normaal gesproken valt er zo’n 60 millimeter per maand.

De enorme regenval leidde tot grote problemen. In Markvelde stroomde de Schipbeek over haar oevers. Honderden brandweermannen uit de Achterhoek kwamen in actie om zandzakken te leggen. Aan de Diepenheimse kant lieten bewoners zandzakken aanrukken om te voorkomen dat het water woningen binnen zou stromen. Het waterschap Rijn en IJssel kreeg forse kritiek van met name boeren die een enorme financiële schade leden. De herinrichting van tal van beken naar een meer natuurlijk, meanderend stroomgebied zou de oorzaak van de overstroming zijn geweest, stelden ze.

Het waterschap wil nu via onderzoeken weten of de herinrichting van een aantal beken tot hoog water in de Schipbeek leidde. Door de klimaatverandering zou de kans op extreme regenval steeds groter worden.

14 nov 2011