Minder natuur langs Regge

GOOR De provincie stopt met het versterken van de ecologische hoofdstructuur langs de Regge bij Diepenheim. Het gemeentebestuur van Hof van Twente betreurt de beslissing mede omdat er enkele jaren aan voorbereidingen vooraf is gegaan. Het college roept partijen in de gemeenteraad op het onderwerp aan te kaarten bij de partijgenoten in provinciale staten die het provinciaal bestuur onder druk moeten zetten het plan toch door te laten gaan. "We zijn in gesprek met het waterschap, de landbouw, vertegenwoordigers van de landgoederen Warmelo, Weldam, Nijenhuis en Westerflier en Huize Diepenheim en mensen van de natuur- en milieuorganisatie De Groene Hof en het IVN", zegt wethouder Sijbom die tevens voorzitter is van de zogeheten gebiedcommissie Diepenheim. "Als de provincie het plan nu voor een deel schrapt is heel veel inspanning voor niets geweest."

Volgens de wethouder wil de overheid de belangrijke ecologische hoofdstructuur door Diepenheim versterken. Het idee er achter is toekomstperspectief te scheppen voor de talrijke landgoederen en voor de sector recreatie en toerisme. Maar nu het provinciebestuur een streep door het plan wil halen zal tachtig hectare grond rondom Diepenheim toch geen nieuwe bestemming krijgen. Voor veertig hectare wordt het plan wel uitgevoerd. Het gaat dan vooral om landbouwgrond dat in waarde vermindert door het om te vormen tot natuurgebied. Het waterschap Regge en Dinkel wil de natuur direct aan de Regge versterken en het riviertje weer laten meanderen door het landschap, zoals het vroeger ook deed. Het idee is om de natuur robuuster rond de Regge te maken. Maar door geldgebrek van de overheid komt het hele plan nu toch weer op losse schroeven te staan.

"Dit nieuws viel ons rauw op het dak", zegt Sijbom. "Wij zijn hier als gemeentebestuur hoogst ongelukkig mee. We zijn al vijf of zes jaar bezig met overleg en staan vlak voor de afronding van de voorbereidingen. Vooral het ruilen van grond is een intensief project dat veel overleg kostte."

21 september 2011