‘Geef volgend jaar veel minder uit’

GOOR - De PvdA wil volgend jaar veel minder uitgeven dan het college in de begroting voor 2012 voorstelt. De sociaaldemocraten constateren dat de gemeente veel tegenvallers te verwerken had en ook volgend jaar flinke tegenvallers voor de kiezen krijgt.

Daarom moet het gemeentebestuur extra op haar uitgaven letten en daar waar mogelijk een pas op de plaats maken. Fractievoorzitter Fred Rijkens van de PvdA stelde gisteravond in de commissie algemeen voor te overwegen een aantal onderwerpen niet volgend jaar maar later uit te voeren. Hij noemde de bouw van de nieuwe brandweerkazerne in Goor, de bouw van de nieuwe Heeckerenschool en de renovatie van de sporthal Mossendam. Maar ook de miljoenen die het college wil uitgeven om een achterstand weg te werken in het wegenonderhoud noemde hij als voorbeeld. „We zouden enkele wegen kunnen afsluiten voor vrachtauto’s”, zei Rijkens. „En in een aantal gevallen is oplappen goedkoper dan een hele weg opnieuw asfalteren.” Ook het groenonderhoud zou volgens hem een tandje minder kunnen. Hij vond dat de burgers die het soms financieel toch al moeilijk hebben door de recessie, moeten kunnen profiteren van maatregelen van het gemeentebestuur. Rijkens veronderstelde dat de invoering van gedifferentieerd tarief (diftar) voor het ophalen van huisvuil de burger gemiddeld vele tientjes per jaar zou kunnen schelen. Maar ook kan de gemeente besparen op de kosten voor het verwijderen van asbest. „Ik heb grote moeite met het opruimen van asbest in Hof van Twente”, zei Rijkens. „Volgens mij zijn de kosten extreem hoog.” Verschillende burgers zouden hierover klagen.

Ook Alice Olde Reuver of Briel van D66 had dergelijke geluiden gehoord. „Het werk duurt bijna altijd veel langer dan was aangekondigd”, zei zij. „Steeds opnieuw is onderzoek nodig en in een enkel geval is asbesthoudende grond vervangen door puin waarin, zo bleek later, asbest zat. Hoe kunnen we toezicht houden zodat het opruimen beter verloopt?”

Bennie Nijenhuis van Gemeentebelangen stelde onder meer nog voor de invoering van 60 kilometer per uur zones uit te stellen. Fractievoorzitter Gerda Bruins van de VVD was het met Nijenhuis eens dat bijvoorbeeld de Langestraat in Delden bij Elementis gewoon een 80 kilometer weg zou kunnen blijven. Maar zij staat positief tegenover de investeringen die het college voorstelde. Het wegenonderhoud, de opknapbeurt van sporthal de Mossendam en onderhoud aan de sportzaal in Diepenheim kunnen wat haar betreft niet worden uitgesteld. Fractievoorzitter Harry Scholten van het CDA stelde nog voor om met andere gemeenten te onderzoeken of samenwerking op enkele terreinen financieel voordeel kan opleveren. Wethouder Ben Eshuis van financiën ontraadde uitstel in het onderhoud wegen omdat uit een nota die bijna klaar is blijkt dat de achterstand in onderhoud nog groter is dan al was voorspeld.

15 oktober 2011