Nieuwbouw Peperkampweg kost zeven miljoen

DELDEN De stichting Wonen Delden investeert de komende jaren meer dan zeven miljoen euro in de bouw van appartementen aan de Peperkampweg. De voormalige brandweerkazerne, de oude gemeentewerf, het leegstaande kantorengebouw en de Pluimershof gaan tegen de vlakte. Daarvoor in de plaats komen twee nieuwe gebouwen met in totaal 51 woningen in drie bouwlagen.

De voormalige brandweerkazerne en de oude gemeentewerf gaan naar verwachting volgend jaar onder de slopershamer. Daarvoor in de plaats komt een gebouw met 21 woningen voor de JP van der Bentstichting voor mensen met een verstandelijke beperking. Het nieuwe gebouw krijgt een zitkamer waar de bewoners gezamenlijk kunnen eten.

In 2014 gaan de Pluimershof en het kantorengebouw tegen de vlakte. De huurders van de Pluimershof is het contract per 1 januari 2014 opgezegd. Op de plek van beide panden komen dertig seniorenwoningen.

De Pluimershof is jaren geleden gebouwd voor verplegers en verpleegsters van het verpleeghuis Sint Elisabeth aan de Langestraat. „In de jaren 90 heeft onze woningcorporatie de Pluimershof overgenomen”, legt directeur Hennie Manrho van de stichting Wonen Delden uit. „De appartementen zijn toen verbouwd en kregen toiletten.” Maar de warmwatervoorziening en de electrische installatie worden collectief afgerekend. Dat is niet meer van deze tijd. „Het kost veel geld om dat ongedaan te maken. Het gebouw is niet goed geďsoleerd en nogal gehorig. We hebben daarom besloten het pand te slopen en voor een andere doelgroep te gebruiken.”

De gemeentewerf staat al negen jaar leeg en de brandweerkazerne zeven jaar. De stichting Welzijn Ouderen Hof van Twente verhuisde twee jaar geleden van het kantorengebouw naar de Stadshagen en de stichting Wonen Delden vertrok naar een ruimte in de Rabobank. Naar verwachting neemt het college van burgemeester en wethouders van Hof van Twente binnenkort een beslissing over het voornemen. De overheid draagt financieel bij in het plan via de isv-regeling voor stadsvernieuwing. De gemeenteraad moet nog instemmen met een wijziging van het bestemmingsplan. Manrho wil, mede op verzoek van de Stadsraad Delden, met bewoners nog eens om de tafel om te praten over het aantal parkeerplaatsen rond de nieuwbouw. Ook kan er nog van gedachten worden gewisseld over toonbaarheid en vormgeving van de gebouwen en de kleur van de stenen.

1 november 2011