PvdA wil extra raadsvergadering over monumenten

De PvdA heeft een verzoek ingediend om een extra raadsvergadering over de gemeentelijke monumentenregeling. De sociaal demoraten willen op korte termijn een aantal monumenten op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen en deze lijst ook een verplicht karakter geven.

Het college heeft in juli al toegezegd om de monumentenregeling opnieuw in ogenschouw te nemen maar de PvdA is bang dat het voor een aantal monumenten dan te laat is en dringen aan op spoed. Met name de dreigende afbraak van het enige tolhuisje in de Hof van Twente maakt een snelle beslissingen noodzakelijk, aldus fractievoorzitter Fred Rijkens. Nadat de dreigende afbraak van dit pand uitgebreid in het nieuws is geweest hebben de eigenaren kortgelden een afbraakvergunning aangevraagd kennelijk met de bedoeling om gemeentelijke besluitvorming over de monumentenregeling voor te zijn.

Rijkens zegt zich te kunnen voorstellen dat eigenaren van zo'n pand niet zitten te wachten op een monumentenstatus maar naar zijn mening moet de raad voorkomen dat panden die van belang zijn voor het cultureel erfgoed voor het nageslacht verloren gaan. Een bijkomende reden voor de PvdA is dat deze partij de plek waar het tolhuisje staat ook volkomen ongeschikt vindt voor bebouwing van een moderne woning in de stijl van bijvoorbeeld de woningen in Goor aan de Deldensestraatweg.

Het gaat de PvdA niet uitsluitend om het tolhuisje maar ook om het oude station van Markelo en het kantoorpand van Arkervaart in het hart van Markelo. De bewoners van het voormalige stationsgebouw voelen niets voor de wens van de PvdA.

Rijkens vindt dat er in de raad van de Hof van Twente te weinig oog is voor landschappelijke en cultureel historische waarden. Hij bestrijdt dat zijn partij daarbij geen oog heeft voor economische belangen. Naar zijn zeggen is het juist zijn partij geweest die zich hard heeft gemaakt voor het centrum van Goor, de komst van zonnepanelen voor boerderijen en het tegenhouden van het varkenscluster bij Markelo.

Rijkens verwijst naar de toekomstvisie die door de raad is vastgesteld. "Wij hebben tegen die visie gestemd omdat we vinden dat als je in zo?n visie zegt dat je voor behoud van landschap en cultuur historische zaken bent je dat ook moet doen." Volgens Rijkens gebeurt echter vaak het tegenovergestelde waarbij hij onder andere verwijst naar de ontwikkelingen rond Huize Heeckeren en de bouw van een aantal panden in Delden. Om de negatieve ontwikkelingen in Delden te stoppen is mijn fractie gekomen met het initiatief om Delden aan te wijzen als beschermd stadgezicht maar we hebben ook als eerste gepleit voor het behoud van het oude stadhuis in Delden.

De PvdA wil de monumentenregeling aanpassen door voor gemeentelijke monumenten te bepalen dat alleen de buitenkant van een pand onder de regeling valt. Volgens Rijkens moet de raad overwegen of eigenaren van gemeentelijke monumenten aanspraak kunnen maken op een onderhoudsbijdrage bijvoorbeeld eens in de tien jaar. Volgens de PvdA voorman kan op deze manier een eigenaar van een gemeentelijke monument een voordeel hebben bij een monumentenstatus. Wanneer de extra vergadering plaatsvindt wordt vrijdag in het presidium van de raad besproken. De eerstvolgende geplande vergadering is in oktober en dat vindt Rijkens te laat.

PvdA: meer oude panden behouden

Fractievoorzitter Fred Rijkens van de PvdA wil dat de voormalige bakkerij van Eetgerink aan de Gorsveldweg in Hengevelde en de oude herberg met handelshuis van Overbeek in Zeldam op de gemeentelijke monumentenlijst komen.

GOOR Ook zou het gemeentebestuur wellicht nog enkele andere panden moeten gaan beschermen, zoals het kantoor van Arkervaart in Markelo en het stationsgebouw aan het spoor bij Stokkum.

Een wens van de sociaal-democraten om het Tolhuisje aan de Markeloseweg in Goor te behouden maakte de afgelopen dagen in Hof van Twente de tongen los. "Ik ben zelden over een onderwerp zo vaak gebeld als over ons cultureel erfgoed", zegt Rijkens. Uit een nader onderzoek is onlangs gebleken dat historici niet hoeven te vrezen dat het Tolhuisje tegen de vlakte gaat. "In het bestemmingsplan is een aanwijzing voor het pand opgenomen, waardoor het niet kan worden afgebroken." Toch wil Rijkens dat de politieke partijen met elkaar praten over de monumenten in Hof van Twente. ?Het is raar dat het oude pand aan de Rapperdsweg niet op de lijst staat. Het toenmalige gemeentebestuur heeft dat besloten na overleg met de eigenaar die het pand wil slopen. Ik vind dat een eigenaar hoog en laag kan springen maar dat zo?n belangrijk gebouw behouden moet blijven. Maar dan wel met subsidie van de overheid."

Rijkens vindt dat het gemeentebestuur niet een afweging moet maken op basis van de wensen van de bewoners en eigenaren, maar op basis van de historische waarde van een pand. De voormalige herberg met het handelshuis Erve Houtman in Zeldam is bijna 300 jaar oud, vertelt bewoner Willem Leuvelink die er met zijn zoon woont. Hij vond in de bodem rond de voormalige haven van Zeldam, die een aansluiting had op de Regge, veel oud materiaal in de bodem, zoals lakenloodjes, spinsteentjes en zelfs scherven uit de 11e en 12e eeuw.

Leuvelink verkocht het pand een jaar of vijftien geleden omdat zijn zoon het niet wil overnemen. De nieuwe eigenaar zou het willen slopen zodra zijn huurders er uit zijn, om plaats te maken voor nieuwbouw.

5 september 2011