Eénrichting en 30 km/uur Molenstraat

GOOR Het gemeentebestuur wil de 30 km/uur zone in het centrum van Goor uitbreiden en eenrichtingsverkeer in een deel van de Molenstraat instellen om de overlast van het verkeer te beperken. Automoblisten kunnen straks alleen nog van de Voorstraat en de Hengevelderstraat langs Blokker en het Aviatankstation rijden naar de B.J. Bunschotenstraat en de Wheeweg. Het gemeentebestuur wil er de maximale snelheid beperkten tot 30 km/uur en het wegprofiel aanpassen ten gunste van fietsers en voetgangers. Doel van het instellen van eenrichtingsverkeer is het vergroten van de leefbaarheid en de verkeersveiligheid.


Volgens burgemeester Jeroen Goudt vermindert het aantal auto’s op de Molenstraat. Maar naar verwachting blijft de omzetdaling voor het tankstation beperkt. De Bunschotenstraat, Laarstraat, Herman Heijermansstraat en de Grotestraat tussen de Heijermansstraat en de Voorstraat worden ingericht als 30 km/uur zone. Op vier plaatsen komen verhoogde plateaus. Het college legt de plannen nu eerst ter inzage.

Maar een aantal ondernemers heeft bij voorbaat al laten weten grote moeite te hebben met de voorgesteld maatregelen. Minder verkeer betekent minder klanten en minder verkoop van benzine en diesel voor het tankstation aan de Molenstraat. Het gemeentebestuur krijgt waarschijnlijk een verzoek om compensatie. Maar op basis van een onderzoek van bureau Langhout & Wiarda is een inschatting gemaakt waaruit blijkt dat de omzetdaling kleiner zal zijn dan vijftien procent waardoor de gemeente de ondernemer niet financieel tegemoet hoeft te komen.

Het gemeentebestuur heeft om subsidie gevraagd bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu in het kader van de regeling sanering verkeerslawaai. Want de geluidsbelasting op woningen daalt. Dit verzoek is in behandeling en de subsidie-verstrekker heeft in een brief op 27 mei 2011 de subsidie bepaald op maximaal 122.000 euro. Dit bedrag kan nog wijzigen naar aanleiding van het definitieve onderzoeksresultaat.

De toetsing door het ministerie van Infrastructuur en Milieu is pas mogelijk op basis van het definitieve ontwerp. Belangstellenden kunnen het voorlopig ontwerp bekijken tussen 21 september en 2 november in het gemeentehuis. Op 3 oktober houdt het gemeentebestuur een inloopavond van 17.00 tot 20.00 uur in het gemeentehuis.

In de Molenstraat tussen de Bunschotenstraat en de Enterseweg is enige tijd geleden een inrijverbod voor vrachtwagens van kracht. Dit blijft naar verwachting gehandhaafd. Vrachtwagens voor het industrieterrein aan de Noordkant van Goor, De Spechthorst en De Whee, moeten omrijden via de rondweg naar Rijssen langs Zenkeldamshoek.

15 september 2011

Angst voor meer verkeer

GOOR Grote drukte gisteravond in de raadzaal van het gemeentehuis in Goor waar het gemeentebestuur de nieuwe plannen voor het centrum van Goor presenteerde. Met name bewoners van de Laarstraat, Bunschotenstraat, de Molenstraat en de Herman Heijermansstraat kwamen met maar één gedachte: ik wil niet nog meer verkeer voor de deur.


Ambtenaren hebben een plan voorbereid om, grofweg een jaar nadat een deel van de Molenstraat verboden is voor vrachtauto’s, een nieuwe maatregel in te voeren. De Molenstraat wordt éénrichtingsverkeer op ’t Schild. Vanaf de Voorstraat kun je dan alleen nog linksaf doorrijden naar de Bunschotenstraat. De winst? De onoverzichtelijke T-splitsing Voorstraat, Hengevelderstraat, Molenstraat wordt veiliger. Maar veel mensen keken vooral naar de gevolgen voor hun eigen straat. „Ik moet achterwaarts mijn auto de Laarstraat op draaien”, zegt Rita Potman. „Dat kan ik straks niet meer alleen als er veel meer verkeer door de Laarstraat gaat.” Johan Pots van de Molenstraat vindt dat al het vrachtverkeer bij De Poste op de Deldenerstraat al moet worden geweerd. „Vrachtverkeer moet richting Hengevelde of richting Rijssen worden gestuurd”, zegt Pots. „Ze moeten eromheen naar het industrieterrein Zenkeldamshoek of Spechthorst en niet meer door het centrum van Goor. Als dat lukt kun je veel voorgestelde maatregelen achterwege laten.”

Bewoners van de Bunschotenstraat storen zich aan het feit dat er nog geen oplossing is voor het vrachtverkeer van Finigoor, het voormalige terrein van de Twentse Stroomblekerij. „Als er een opening wordt gemaakt naar de Wheeweg kan het vrachtverkeer zo naar de rondweg bij Zenkeldamshoek rijden”, zegt Marjan van Gemmert. „Ik begrijp dat de gemeente daarover praat met de eigenaar van het terrein. Als dat lukt mis je veel vrachtverkeer in het centrum van Goor en hoef je nu niet zoveel geld uit te geven aan allerlei maatregelen.”

De bewoners van de Bunschotenstraat ontdekten dat het vrachtverkeer uit de Laarstraat straks niet meer rechtsaf kan langs het tankstation op de hoek Bunschotenstraat Molenstraat, maar ook niet linksaf kan naar de Wheeweg. Dat de Bunschotenstraat iets wordt verlegd, zoals het gemeentebestuur wil, juichten de bewoners toe, maar de uitvoering van dat plan kan nog lang op zich laten wachten. Er is nauwelijks vraag naar nieuwe huizen in Goor, terwijl een projectontwikkelaar een plan maakt voor de bouw van 240 huizen op Finigoor. De uitvoering van dat plan zal dus een kwestie van lange adem worden, concludeerden de bewoners.

Ambtenaar John Meijer verwacht dat wanneer de Irisstraat en Stationslaan eind dit jaar klaar zijn, de verkeersdruk iets afneemt in de Laarstraat. Na de invoering van de nieuwe maatregel neemt de druk echter toe.

4 OKT 2011

Veel reacties tegen eenrichtingsverkeer

GOOR Er zijn flink wat zienswijzes bij de gemeente ingediend tegen de komst van eenrichtingsverkeer in de Molenstraat tussen de Voorstraat en de Bunschotenstraat in Goor. Ambtenaren gaan op basis van de op- en aanmerkingen kijken of het voorstel moet worden veranderd. Als dat is gebeurd buigt het college van burgemeester en wethouders zich over het nieuwe voorstel waarna burgers opnieuw bezwaar kunnen maken.

Volgens een woordvoerder van de gemeente staat dus nog niet vast of er een eenrichtingssituatie moet komen op 't Schild in hartje Goor. Maar wat wel doorgaat is de komst van meer 30 kilometer per uur zones in het centrum. Ook komen er verkeersremmende maatregelen zoals drempels.