Het winkelbestand van Goor is zo slecht nog niet

Masterplan in de maak
Winkels scoren redelijk

Daar waar supermarkten bij elkaar gevestigd zijn pikken winkeliers een extra graantje mee. Dirk Jan Droogh van het adviesbureau DTNP gaf gisteravond in het gemeentehuis duidelijk aan welke kant het op kan gaan met het centrum van Goor.

GOOR Een supermarkt trekt elke week zo'n 10.000 klanten. Winkels die daaromheen staan verdienen een flinke kluif aan deze consumenten. Maar het vreemde met Goor is dat er nergens een concentratie is van zaken. Met andere woorden: het winkelbestand is veel te versnipperd. Expert en Blokker op ?t Schild zouden eigenlijk moeten verhuizen. Beide winkeliers van deze zaken weten zeker dat verhuizing een omzetgroei betekent. Maar de groei in kosten overschaduwen ruimschoots de eventuele winst.

Tot verrassing van de ongeveer 35 bezoekers van de avond vermoedde adviseur Droogh uit onderzoek dat het huidige winkelbestand ruimschoots voldoet aan de vraag. ?Het aanbod in Goor is niet te groot?, zei Droogh die het winkelaanbod redelijk noemde. "Maar wellicht kan Goor weer meer een regionale functie krijgen." Waarmee hij bedoelde dat meer klanten van buiten Goor naar het winkelcentrum kunnen worden gehaald.

Droogh kon zijn bevindingen met cijfers onderbouwen. "Van elke euro die mensen uitgeven aan dagelijkse boodschappen blijft 89 cent in Goor. Dat is een redelijke score." De regionale functie van Goor zou de afgelopen jaren zijn verminderd. Het gevolg daarvan, vermoedde Droogh, is de huidige leegstand van winkels en etalages bijvoorbeeld in de Hengevelderstraat.

Droogh waarschuwde ook voor de gevolgen van internet waardoor mensen steeds vaker online inkopen doen. "Wanneer we een toekomstvisie schrijven moeten we er rekening mee houden dat delen van de Grotestraat en omgeving nog leger raken dan ze nu al zijn. De vraag is: welk deel van Goor moeten we versterken?" Een bezoeker merkte op dat het winkelbestand in Goor in de afgelopen vijf jaar sterk is verslechterd. Droogh hield de bezoekers nogmaals voor dat bijna alleen winkels direct rond één of enkele supermarkten goed draaien. "Je kunt je auto er meestal snel kwijt, de zaken zijn makkelijk bereikbaar (binnen 50 meter afstand). De uitstraling en sfeer zijn goed."

Belangrijk is ook volgens de adviseur dat de verkeer- en parkeerstructuur in Goor verbetert. Daardoor komt de ontsluiting van het Weversplein via de Spoorstraat misschien weer in beeld. Droogh, die bij zijn eerste bezoek aan Goor moeilijk een supermarkt kon vinden, zei dat er nergens een punt is waar het echt druk is.

7 september 2011