Leerlingen willen verlichting Markeloseweg

GOOR Voor de eerste keer beloonde het gemeentebestuur van Hof van Twente het beste idee van leerlingen van de openbare scholengemeenschap Waerdenborch aan de Gruttostraat met een geldbedrag: 2500 euro. Leerlingen van de Waerdenborch bezochten de afgelopen tijd veel vaker, vier keer in totaal, het gemeentehuis in Goor om iets te leren over het functioneren van de gemeenteraad. Zij speelden een rollenspel om te ervaren hoe een raad tot een besluit komt. Gisterochtend gebeurde dit opnieuw maar voor de eerste keer beschikten de jongeren ook over een budget.


Allereerst is een aantal wensen geformuleerd en op papier gezet waarna de leerlingen argumenten voor het uitvoeren van deze wensen formuleerden. Gemeentevoorlichter Dini Schreurs legde de leerlingen de spelregels uit van de gemeenteraad en leidde de discussie in goede banen.

Opvallend was dat een ruime meerderheid graag wil dat de Markeloseweg over het Herikerberg tussen Goor en Markelo verlicht zou worden. De leerlingen die de fracties van CDA, PvdA en VVD vormden, in totaal 47 van de 57 aanwezigen, stemden voor het plaatsen van lantaarnpalen. „Maar dan moet dat wel duurzame verlichting zijn”, aldus één van de leerlingen. „Wanneer de fietser voorbij is kan het licht misschien weer automatisch uit.” Veel leerlingen ervaren de Markeloseweg als gevaarlijk, bijvoorbeeld wanneer zij op de fiets uitgaan naar Dieka van de Kruusweg of naar Bill’s Bar in Markelo.

Andere voorstellen waren een autoverbod in het centrum van Goor, de vernieuwing van het clubhuis en de kleedkamers van de Goorse Mixed Hockey Club, de school opvrolijken en het plaatsen van een rustbank of -tafel in de Deepse Broek. Maar deze voorstellen kregen lang niet zoveel stemmen als de verlichting van de weg over de Herikerberg.

Wethouder Pieter van Zwanenburg was onder de indruk van het duidelijke besluit van de leerlingen die ook nog een rondleiding kregen door het gemeentehuis. Maar hij constateerde dat de beschikbaar gesteld 2500 euro bij lange na niet voldoende is om er verlichting te plaatsen. Hij suggereerde de provincie te benaderen om een bijdrage in de kosten omdat de Markeloseweg een provinciale weg is. Ook zouden leerlingen zelf acties kunnen ondernemen om geld bijeen te krijgen voor het plaatsen van lantaarnpalen. De 57 leerlingen van de Waerdenborch gaan deze week nog naar de Tweede Kamer in Den Haag en naar een museum in Leiden.

11 oktober 2011