Meer mantelzorgers in Hof dan gemiddeld

GOOR Noaberhulp leeft in Hof van Twente. Uit onderzoek waarbij elf gemeenten met elkaar zijn vergeleken blijkt dat de meeste hulp aan familieleden en vrienden in deze gemeente wordt gegeven. Bijna alle mantelzorgers zijn al langer dan een jaar in touw voor een persoon. Zo’n veertig procent verleent meer dan 25 uur per week hulp, terwijl dat gemiddeld slechts 23 procent is. Verreweg het merendeel (81 procent) is vrouw.

„We moeten mantelzorgers de helpende hand bieden”, zegt burgemeester Jeroen Goudt. „Vaak hebben zij ook nog een baan en houden weinig tijd over voor zichzelf en voor een bezoek aan vrienden en kennissen.” Het gemeentebestuur wil daarom samen met andere instanties onderzoeken of taken van mantelzorgers anders georganiseerd kunnen worden. Zo zou het aanbod hulp van de overheid wellicht aangepast en beter afgestemd kunnen worden.

Eén op de vier mantelzorgers geeft aan meer dan één persoon zorg. De grootste groep mantelzorgers geeft hulp aan een echtgenoot, echtgenote of de partner waarmee hij of zij samenwoont. Zij geven hulp uit liefde en genegenheid.

De meest voorkomende vorm van hulp is vervoer en begeleiding naar afspraken zoals de huisarts. Maar ook neemt de mantelzorger administratief werk over en klussen in de huishouding.

De meeste mantelzorgers kunnen terugvallen op familieleden als zij de zorg een keer niet kunnen verlenen. Maar zij ervaren wel dat vrienden, familieleden en kennissen beperkt vrije tijd hebben om bij te springen.

De belasting van de mantelzorgers in Hof van Twente is hoger dan in andere gemeenten. „Het gevoel over overbelasting willen we in Hof van Twente terugdringen”, zegt Goudt. Ook willen burgemeester en wethouders de mogelijkheden om ondersteuning in te schakelen beter bekend maken bij de mantelzorgers. Zogeheten seniorenvoorlichters kunnen hiervoor wellicht worden ingeschakeld. Ook via de instelling Mee kan bijspringen, wat vaak niet bekend is. Ambtenaren gaan de komende tijd uitzoeken hoe het werk van de mantelzorgers kan worden verlicht.

19 augustus 2011