Gemeente maakt winst op verkoop kavels Kievitstraat

De bouw van zes woningen aan de Kievitstraat in Delden levert de gemeente Hof van Twente waarschijnlijk een winst op van 335.000 euro. De woningen komen op de plek van het voormalige bergbezinkbassin bij de Stadsweide. Vier jaar geleden is het bassin ontmanteld. Als de gemeenteraad op 22 november instemt met de exploitatieopzet verkoopt de gemeente de kavels aan Spoolder Bouwontwikkeling. Het gemeentebestuur van Hof van Twente ging vorig jaar een zogeheten inpanningsverplichting aan met Spoolder.

Spoolder Bouwontwikkeling is eigenaar van het Vossenbrinkweitje, waar woningen zouden moeten komen. Maar het gemeentebestuur voelde daar niet veel voor waarna een langdurige juridische procedure volgde. Deze procedure is medio 2008 afgesloten. Met Spoolder Bouwontwikkeling is toen overeenstemming bereikt over de aankoop van het Vossenbrinkweitje tegen de getaxeerde waarde en zal de gemeente een inspanningsverplichting aangaan om de lokatie van het voormalige bergbezinkbassin te herbestemmen voor wonen. Spoolder kreeg het recht van eerste koop. Het gaat om twee vrijstaande woningen en vier twee-onder-een-kapwoningen. Gegadigden van de inschrijflijst zijn via Spoolder ge´nformeerd.

14 november 2011