Na twee jaar praten over uitlaatterrein Van Coeverdenstraat komt er beleid

GOOR Ans Hengelman krijgt na twee jaar praten eindelijk duidelijkheid. Het college wees het verzoek weliswaar af, maar er komt beleid. „In veel gemeenten is in de algemene plaatselijke verordening geregeld waar uitlaatterreinen zijn”, zegt ze. „Maar helaas niet in Hof van Twente.” Veel mensen uit de wijk laten hun hond uit op een weilandje op de hoek Van Coeverdenstraat en van Hoevellstraat. „Bijna iedereen ruimt de poep netjes op”, vertelt Hengelman. „Dat is niet het probleem. Iemand heeft er doeltjes neergezet om er te voetballen. Wie mag het terrein gebruiken? Om conflicten te voorkomen moet er gewoon helderheid zijn.”

2 december 2011

Politiek wil ook in Hof van Twente beleid voor uitlaatterreinen honden

GOOR Er komt geen hondenspeelveld aan de Van Coeverdenstraat in Goor. Na twee jaar praten komt het college tot de conclusie dat er onvoldoende draagvlak voor is bij omwonenden. Na kritiek en vragen vanuit de politiek wil het college er nu eerst een ‘Hofbreed’ beleid voor ontwikkelen.

Wethouder Ben Eshuis had in de vergadering van de commissie fysiek wat uit te leggen aan de politici, nadat CDA woordvoerder Eric Rikkert over het onderwerp begon. De christendemocraat vond het niet kunnen dat initiatiefnemers er twee jaar aan werkten, met alleen een paar lege handen als resultaat. Hij wilde weten waarom het niet kan en wat eventuele alternatieven zijn. „Er zijn drie tegenstanders en veertig voorstanders. De afstand van de woningen van de bezwaarhebbenden tot het terrein is ook vrij groot. Ik wil hun argumenten weten.”

Rikkert stelde dat het probleem ook elders in de gemeente speelt. Hij stelde daarom voor om op zoek te gaan naar braakliggende terreinen om te kijken wat daar de mogelijkheden zijn.

Wethouder Eshuis kon niet anders dan beamen dat er twee jaar zijn verstreken sinds de initiatiefnemers zich aandienden. Het probleem is volgens hem dat er geen beleid bestaat voor dergelijke terreinen. In de apv staan alleen iets over een aanlijngebod. Volgens hem is de vraag ook of je wel speciale hondenterreinen wilt hebben in de gemeente. „Daar moet draagvlak voor zijn”, zei Eshuis. „Maar wat is draagvlak? Bij gebrek aan een beleidskader is dat een belangrijke vraag. In dit geval worden drie mensen direct geconfronteerd met een hondenspeelterrein. Het is erg moeilijk voor hen om daar mee in te stemmen. Ik heb met ze gesproken. Hun argumenten zijn medebepalend voor de afwijzing. Dat heb ik ook tegen de initiatienemers gezegd.”

Roel Bergman (PvdA) vroeg zich af waarom er aan de Nachtegaalstraat wel een hondenspeelterrein is aangelegd. Eshuis moest het antwoord schuldig blijven. Alice Olde Reuver of Briel (D66) vond dat het college breder moet kijken. En Gerda Bruins (VVD) pleitte voor een goede oplossing voor alle partijen. Eshuis zag hierin een opdracht om beleid te ontwikkelen. „Dat is niet zo moeilijk, maar het vinden van ruimte is lastig. Het gaat ook wat kosten. Hou daar dus rekening mee,” waarschuwde hij de commissieleden. november 2011