Nieuwbouw basisschool Heeckeren in 2012

GOOR De stichting Keender bouwt de nieuwe basisschool Heeckeren en de gemeente Hof van Twente begeleidt het werk. Keender beheert negentien basisschool voor katholiek en openbaar onderwijs in Berkelland, Haaksbergen en Hof van Twente. Op 15 november preseneert de stichting de plannen van architecten voor de bouw van een school met elf lokalen en twee ruimtes voor de kinderopvang van Triangel, waarna een keuze wordt gemaakt uit de voorstellen. Naar verwachting heeft de architect medio februari een plan klaar dat hij of zij presenteert aan omwonenden en ouders. In juni volgend jaar volgt de sloop en de nieuwbouw die nu over twee jaar klaar moet zijn. De kinderen gaan in de tussenliggende tijd naar het oude schoolgebouw Prins Constatijn aan de Anjerstraat. Met de nieuwbouw en de aanleg van een nieuw speelplein is een bedrag gemoeid van rond de 2,5 miljoen euro.
11 november 2011