Bouw tweede pand bij Heeckeren kan doorgaan

Het college heeft het verzoek van de stichting Behoud Havezathe Heeckeren om de bouw van een pand bij de voormalige havezate te staken naast zich neergelegd. Het werk is in volle gang. De aannemer is al bezig met de fundering. Het verzoek is ingediend omdat de rijksdienst voor het cultureel erfgoed in juni dit jaar besloot een procedure te beginnen om de tuin van de voormalige havezate als archeologisch monument aan te wijzen. Maar volgens het gemeentebestuur is het terrein waar een aannemer nu bouwt al eens onderzocht en is er niets in de bodem gevonden.

15 september 2011

Broenink: bouwstop Heeckeren

GOOR De aannemer bouwt het tweede bouwhuis bij de voormalige havezate Heeckeren op de verkeerde plek. Dat zegt Olf Broenink van de stichting Behoud Havezathe Heeckeren. Het nieuwe bouwwerk komt te dicht bij het hoofdgebouw, een rijksmonument, te staan. Volgens hem zijn in de stukken wellicht kavelnummers verwisseld. Het tweede gebouw, waarvan nu de fundering is gestort, had verder achter op het terrein moeten komen. In de bouwvergunning spreekt het college van B en W van een bouw op de plek van kavelnummer 2210. Maar de aannemer bouwt nu op het terrein met nummer 3336. Broenink kondigt aan naar de rechter te stappen. Na overleg met zijn advocaat vrijdag heeft hij besloten een verzoek om handhaving in te dienen bij B en W. Het college kan dan besluiten tot een bouwstop. Een voorlichter ontkent dat er een fout is gemaakt. Olf Broenink van de stichting Behoud Havezathe Heeckeren strijdt al jaren tegen de bouw bij de voormalige havezate. Hij vindt dat het terrein binnen de grachten leeg moet blijven. Om nieuwe bouwplannen te voorkomen heeft de stichting bij het rijk een verzoek ingediend om het terrein aan te wijzen als een archeologische tuin.

28 oktober 2011

Nieuwbouw bij Heeckeren gebeurt volgens vergunning

GOOR De nieuwbouw bij de voormalige havezate Heeckeren in Goor gebeurt conform de bouwvergunning. Het college van burgemeester en wethouders wijst een verzoek om handhaving af. De stichting Behoud Havezathe Heeckeren diende dat verzoek vorige week in omdat de kavelnummers niet kloppen.

Het college vindt echter dat de nieuwbouw op het zuidelijk deel van het terrein gebouwd conform de bouwvergunning die 1 december 2008 is verleend gebeurt. "Per abuis is een verkeerd kadastraal nummer genoemd in de vergunning", zegt wethouder Josh Sijbom. Bij de vergunning is uitgegaan van de maatvoering in de situatietekening die bij aanvragen is gevoegd. In deze tekening wordt de exacte locatie van het te bouwen huis aangegeven. Wanneer de nieuwbouw gebouwd was volgens het aangegeven kadastrale nummer was het in strijd geweest met het geldende bestemmingsplan.
Zie ook http://members.home.nl/m.tettero/Watergeuzen/IJsselstein.htm