‘Kunstwerk van Wim ten Broek in Gijminkschool is niet te redden’

GOOR De conditie van het sgraffito kunstwerk van Wim ten Broek in de gymzaal van de Gijminkschool is zo slecht dat het niet te redden zou zijn. De Stichting Beeldende Kunst (SBK) adviseert een kopie te maken en dat nieuwe werk te plaatsen bij kinderboerderij ‘t Kukelnest. Volgens een architect worden de scheuren in het werk groter bij pogingen het uit de muur te halen. Het conserveren en later opnieuw inbouwen op een andere locatie ziet deze architect als niet verantwoord.

„De kunstkenners binnen de SBK hechten geen dermate grote waarde aan dit kunstwerk dat we ons in allerlei bochten zouden moeten wringen om het werk te sparen.” De SBK onderkent de emotionele waarde voor de met name oud-leerlingen van de Gijminkschool en de buurt. Er is begrip voor het initiatief om toch tot verplaatsing over te gaan. Maar wij adviseren op technische gronden niet tot uitvoering over te gaan.”

De PvdA stelde onlangs vragen over het behoud van het kunstwerk omdat nog niet zo lang geleden een zelfde soort werk van kunstenaar Jan Broeze is verplaatst naar het buurthuis Elsenerbroek waar het atelier van Broeze tegenover stond. Afhankelijk van de offertes van kunstenaars is de SBK bereid financieel bij te springen als op deze alternatieve wijze gehoor gegeven kan worden aan de wensen die in het Gijmink leven. Voorzitter Ubbo Borgesius van de stichting Historisch Goor voelt niets voor het alternatief. „Een kopie heeft geen enkele historische waarde.” Volgens Borgesius is het kunstwerk verplaatsen heel goed mogelijk. „We willen een nieuwe betonwand achter het kunstwerk maken met een verankering. Daarna takelen we alles op en leggen het op de grond voor de restauratie. Als dat klaar is gaat het kunstwerk naar het Kukelnest.”

22 november 2011