Geluksbudget haalt zieken uit isolement

GOOR Tien inwoners van de gemeente Hof van Twente kregen vorig jaar een geluksbudget om uit hun sociaal isolement te klimmen. Het gaat om chronisch zieken. Het gelukbudget, een initatief van de provincie Overijssel, is bedoeld als opstapje naar een vrije tijdsbesteding of een kleine verbetering van de leefomstandigheden. Een consulent van Mee Twente en van de stichting Welzijn Ouderen zijn getraind om situaties van sociaal isolement te herkennen. Ook achterhalen zij op welke manier er een verandering in de situatie van de zieke mogelijk is.

Uit onderzoek blijkt dat als zieken sociale contacten hebben dit een positief effect heeft op het welbevinden en op de gezondheid. Het budget bedraagt maximaal 450 euro per persoon. Met het geld neemt de overheid een drempel weg om een nieuwe hobby te vinden of misschien zelfs aan het werk te gaan. Met het geld is oppas voor de kinderen geregeld om zelf iets te kunnen ondernemen, een fitnessabonnement genomen, een kook- en schildercrusus afgesloten, het interieur opgeknapt zodat bezoek kan worden ontvangen, een etentje worden geregeld en een visacte met visspullen aangeschaft.

Uit onderzoek blijkt dat alle deelnemers aan het gelukbudget de beoogde resultaten hebben gehaald. Ze nemen weer deel aan de maatschappij, leerden anderen kennen en durven weer bezoekers thuis te ontvangen. Het gemeentebestuur wil het initiatief voorzetten maar dan onder een andere naam: gelukroute, 'want geld maakt niet het verschil'.

21 augustus 2011