Nog steeds geen voorzitter Excelsior

GOOR De gymnastiekvereniging Excelsior in Goor is nog steeds op zoek naar een voorzitter. Een half jaar geleden kwam het voortbestaan van de vereniging zelfs even in gevaar toen ook voor de functies van secretaris en penningmeester niemand zich kandidaat stelde. "Als een vereniging langer dan een bepaalde tijd geen voorzitter, secretaris en penningmeester heeft wordt de club opgeheven", vertelt Marion Butcher van Excelsior. "Dat vond ik zo jammer. Toen heb ik gezegd dan word ik wel secretaris."

Hilbert Bisschop werd penningmeester en het tweetal neemt bij toerbeurt het voorzitterschap op zich. "In het begin was het wel wat chaotisch. Maar we hebben nu alles goed onder controle. We hebben het ledenbestand op orde, de ledenadministratie is bijgewerkt en de website up to date." De hoeveelheid werk viel Butcher als secretaris tegen. "Bijna alles gaat via de mail. Mededelingen van de landelijke bond, van de afdeling Oost, afzeggingen en aanmeldingen van leden." De vereniging is bepaald geen kleine club. Er zijn meer dan 300 leden en volgend jaar wil het bestuur aandacht geven aan het 110-jarig bestaan van Excelsior.

15 november 2011