Herbouwers Eschmolen blij met steun Heidemij

DELDEN Soms moet je geluk hebben. Toen een artikel twee jaar geleden in deze krant verscheen over de wensen van Derk Rouwhorst voor de herbouw van de Eschmolen, bood de Heidemij spontaan aan een haalbaarheidsstudie te doen en een plan van aanpak te schrijven. De initiatiefnemers presenteren het plan op 13 en 18 oktober om 20.00 uur in 't Hoogspel aan de Bornsestraat.


"De Heidemij zet zich in voor de verbetering van de leefomgeving", legt Rouwhorst uit. "Ze stelden hun kennis, projectbegeleiding en hun netwerk graag ter beschikking. Ze hebben een schitterend plan geschreven. We zijn daar uiteraard heel blij mee. Wij moesten zorgen voor een jurisch fundament. We hebben toen de stichting Eschmolen Delden opgericht."

Rouwhorst gaf vijf keer een lezing over de Eschmolen. Elke keer zat de zaal vol. "Dat was voor mij het sein door te gaan. Het leeft echt bij de Deldenaren. Mensen willen de molen terug." In het bestuur zitten behalve Rouwhorst die voorzitter is, ook Adriaan van Es (oud-directeur van Akzo Hengelo), Jan Roerink (secretaris), Jan Michiels (penningmeester), Jan Bouke Zijlstra, Helmig Kleerebezem en Jan Brummer.

Naar verwachting kost de herbouw van de Eschmolen, die in 1959 afbrandde, zo'n 1,6 miljoen euro. "Binnen vijf jaar moet de molen er wel staan", zegt Jan Roerink die al jaren nauw betrokken is bij de Noordmolen in Azelo. De stichting Twickel is bereid een flink stuk grond te verpachten voor de molen. Het gaat om een perceel aan de Almelose kant van de rondweg, op de plek waar nog een loos stukje Molenstraat ligt.

Rouwhorst is geboren en getogen in een woning naast de Eschmolen. "Eeuwenlang maalden de boeren uit Delden en omgeving hun koren in de Eschmolen. De molen stond op de hoogste plaats en was van verre al te zien", vertelt Rouwhorst. "Als je de stad vanuit Almelo nadert verwelkomt de Eschmolen jou."

Wanneer de molen er komt moet een bosje tegen de vlakte. "De molen moet eigenlijk 400 meter rondom in open veld staan. Dat lukt ons nooit. Maar de wind komt meestal uit zuidwestelijke richting. Dat is uit de richting van het Raesfelt. Daar moet een aantal bomen tegen de vlakte. Anders druk de windkracht alleen tegen de wieken die op het hoogste punt staan en krijg je extra slijtage."

19 september 2011


DELDEN Het plan van aanpak voor de herbouw van de Eschmolen in de omgeving van de Molenstraat en de rondweg in Delden is klaar. Initiatiefnemer Derk Rouwhorst van de stichting Eschmolen Delden biedt het plan op donderdag 29 september om 15.00 uur aan in restaurant 't Hoogspel aan de Bornsestraat. Hoe de financiering van het plan rond moet komen is nog onduidelijk.

Wethouder B.J. Sijbom van Hof van Twente, voorzitter M. van den Wall Bake van de stichting Twickel en R. graaf zu Castell-Rüdenhausen, toekomstig bewoner van kasteel Twickel, krijgen het plan van aanpak. De Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij hielp mee bij het opstellen van het plan.

In het plan staat hoe de stichting de molen die in 1959 werd verwoest door brand, wil herbouwen, welke activiteiten de stichting wil ontpolloen en wat daarvoor nodig is. Volgens Rouwhorst geeft de herbouwde Eschmolen een impuls aan het toerisme in Delden en in de regio. Als de financiering rond komt gaat de windmolen weer graan malen