Kosten aanpak rondweg bedragen zo地 tien miljoen euro

Twickel wil herstel Deldeneres

DELDEN De rondweg om Delden wordt op termijn beter ingepast in het landschap van de Deldeneres. De brede sleuf door de es is een doorn in het oog van het bestuur van de stichting Twickel. Rentmeester Albert Schimmelpenninck van Twickel zegt dat het lijkt alsof er een snelweg is aangelegd. Zo地 dertig jaar geleden zou er nog een nieuwe weg richting Almelo komen, de S23. Maar de weerstand daar tegen was zo groot dat het plan werd afgeblazen. De tegenstemmers richtten toen de vereniging Vrienden van Twickel op.


Twickel ziet het liefst dat de provincie de afslag Bentelo/Almelo op de es verplaatst naar de andere kant van de Almelosestraat waar een rotonde zou kunnen komen. In de Europalaan/Almeloseweg komt een tweede rotonde. Met het plan van landschapsarchitect Van Gessel dat op 4 november aan de stuurgroep van het Pact van Twickel wordt aangeboden is een bedrag van zo地 tien miljoen euro gemoeid.

Het Pact van Twickel, twee jaar geleden opgericht, heeft een toekomstvisie opgesteld voor behoud en ontwikkeling van het landgoed Twickel in relatie tot de directe stedelijke omgeving. In het Pact zitten de provincie Overijssel, de regio Twente, het waterschap Regge en Dinkel, de omliggende gemeenten Borne, Hengelo en Hof van Twente en de stichting Twickel. Behalve een smallere geul door de es en minder knooppunten is ook onderzocht of de rondweg bij hotel Carelshaven door het park van Twickel verdiept kan worden. De weg ligt hier ruim boven het maaiveld. Maar de totale kosten zouden dan oplopen tot zo地 dertig miljoen euro. Dat zou de komende jaren zeker niet haalbaar zijn. Woordvoerder Karin Obdeijn van de provincie Overijssel zegt dat de verschillende betrokken partijen, waaronder de gemeente Hof van Twente, geld voor het project beschikbaar moeten stellen. Zij verwacht niet dat de financiering binnen een jaar rond is.

7 oktober 2011