Forse meevaller aanleg Buijvoetsplein

BENTELO De gemeente Hof van Twente boekt een forse meevaller van ruim drie ton bij de inrichting van het burgemeester Buijvoetsplein naast sporthal De Pol in Bentelo. Er was 750.000 euro voor uitgetrokken maar nu het werk is aanbesteed zal er naar verwachting slechts ruim vier ton. De firma Wegenbouw Lansink bv legt het nieuwe plein aan met voldoende parkeerplaatsen en een groenstrook tussen de sportvelden en de Beukenlaan. De herinrichting moet zorgen voor een optimaal leefbaar en verkeersveilig dorpsplein. Ook komt over het plein een fietsverbinding vanaf de Bentelosestraat naar de wijk De Borre.

De herinrichting van het plein betekent dat de ruimte in de noordelijke helft ligt de nadruk op parkeren, multifunctionaliteit en openheid. De zuidelijke helft biedt behalve parkeergelegenheid ook een verblijfsruimte, loop- en fietsroutes en een kiss and ridestrook bij de school. Extra parkeerruimte komt langs de sportvelden. In het plan zijn bomen opgenomen die nog worden gepland en sierplantsoenen.

Het totale project heeft een uitgebreide inspraakprocedure in twee fasen doorlopen. Het ontwerp voor de inrichting van het plein met omgeving is in de projectgroep uitgewerkt tot een voorlopig inrichtingsontwerp dat in maart en april 2011 vier weken ter inzage heeft gelegen. Het college heeft het ontwerp dinsdag goedgekeurd. Het begint op korte termijn en zal in het voorjaar van 2012 klaar zijn.

15 september 2011