Meer buurtschappen Hof van Twente bezorgd

DELDEN De stichting Platform Buurtschappen Hof van Twente maakt zich grote zorgen over de waterdruk op de drinkwaterleiding in het buitengebied. In Elsenerbroek en Achterhoek in Markelo en Deldeneres en Azelo in Ambt Delden klagen bewoners.

Als veel water nodig is zou de waterdruk snel wegvallen. De brandweer moet dan met groot materieel water uit beken en plassen aanvoeren. Maar als geen water in de directe omgeving voorradig is of plassen bevroren zijn zoals vorig jaar in Markelo gebeurde kan de brandweer vaak niet meer doen dat schuren bij het brandende pand proberen te redden met het water dat voorhanden is.

Gebrek aan water leidde volgens bewoners in de afgelopen twee jaar mogelijk tot verlies van enkele boerderijen met rieten kappen zoals in Azelo bij Harrie Schopman, in Elsenerbroek bij galerie en theeschenkerij De Schutte aan de Plasdijk en in Kerspel Goor in Markelo afgelopen weekeinde.

„Het onderwerp kwam in onze laatste vergadering aan de orde”, zegt Wim Jansen van het Platform Buurtschappen Hof van Twente dat dertien buurtschappen en ongeveer 11.000 bewoners vertegenwoordigt. „We willen weten of de gemeente het leidingnet controleert en hoe vaak dat gebeurt. Is de waterdruk overal voldoende? Keer op keer hoor je over gebrek aan water in het buitengebied. Als dat zo is moet dat probleem snel opgelost worden.” Het platform wil nagaan bij de gemeente wat er aan gedaan kan of moet worden.

„In Deldenerbroek stroomt het Twentekanaal en de Twickelervaart. Daar kan de brandweer water vandaan halen. Maar in de naastgelegen buurtschap Deldeneres is geen oppervlaktewater in de buurt.”

Brandweervoorlichter Hans Kleintjens legt de verantwoordelijkheid van de bluswatervoorziening bij het college van burgemeester en wethouders van Hof van Twente. „Dit is een politieke vraag.” Hij zegt dat de brandweer altijd voldoende bluswater heeft om mensenlevens te redden en het eigen personeel te beschermen. „Ook een kleine brand kunnen we blussen met de 1500 tot 2000 liter water in het eerste uitrukvoertuig.” Bij uitslaande branden zet de brandweer altijd grote tankwagens in die heen en weer pendelen en rollen brandweermensen slangen uit tot wel 2,5 kilometer. Maar in dat geval duurt het maximaal een uur voordat water bij de brand is.

Burgemeester Jeroen Goudt pakt de handschoen op en wil op korte termijn in overleg met de brandweer bespreken of er inderdaad sprake zou zijn van te weinig waterdruk in het buitengebied. 29 november 2011