De Borkeld: natuur aan de snelweg

Waarom naar het buiten­land op vakantie gaan, als het hier prachtig is? Natuur­gebied De Borkeld bijvoor­beeld: dichtbij de snelweg, midden in de natuur

Het had weinig gescheeld of informatiecentrum en dagcamping ?nWit­ten in natuurgebied De Borkeld was er niet meer geweest. Eigenaar Staatsbosbeheer wilde het centrum een aantal jaren gele­den sluiten. Natuurgids Johan Beld stak er een stokje voor. ? Ik werkte destijds als vrijwilliger voor Staatsbosbeheer. Er werd ons verteld dat ze de stekker uit het in­formatiecentrum wilden trekken.

Toen heb ik samen met een aantal anderen een bijeenkomst georgani­seerd. Er kwamen 38 mensen op af. Met z?n allen hebben we beslo­ten onze schouders eronder te zet­ten. Als vrijwilligers. Zoiets moois mag toch niet verloren gaan??

De boerderij van de dagcamping is het startpunt van vele rondleidin­gen door het natuurgebied. Eerst wordt het ontstaan van De Bor­keld uitgelegd in dia?s en informa­tieve schilderijen, daarna volgt een wandeling.

? De Borkeld kent dankzij hoge en lage gronden een unieke variatie aan flora en fauna?, vertelt Beld. ?Je vindt hier open wateren, heide­velden en veengebied. Het ligt alle­maal dicht op elkaar. Zoveel ver­schillen kom je in andere natuurge­bieden niet snel tegen. We hebben genoeg te vertellen.?

Beld, voorheen werkzaam als ver­zekeringsconsulent, is met pen­sioen en geeft excursies aan school­kinderen en volwassenen. ?Ik doe dit nu zestien jaar en deze boerde­rij voelt als mijn kindje. Wij zijn op woensdag-, zaterdag- en zon­dagmiddag geopend. Met dertig vrijwilligers zorgen we voor het reilen in zeilen van het hele gebeu­ren.? De excursies en wandelingen van Beld zijn niet alleen informatief, ze hebben ook een nuttig doel. ? De kinderen krijgen van mij een vuilniszakje en een opdracht mee: al het vuil dat je tijdens de excur­sie tegenkomt, moet je meene­men.? Een paar honderd meter verderop is het animatieteam van camping De Borkeld bezig met het organise­ren van activiteiten. Esther uit Leeuwarden en Nikki uit Rotter­dam blijven nog tot het eind van de vakantie werkzaam als entertai­ners op de kampeerplaats. ?Van­avond spelen we met de camping­gasten Ik hou van Holland, morgen­middag staat er vossenjacht op het programma. Hoeveel mensen er mee doen is afhankelijk van het weer. Vandaag is het rustig. Het re­gent en de meeste gasten zijn naar de markt in Rijssen.? De camping op de rand van het na­tuurgebied is in handen van Dico en Agnita Stukker. Het stel leerde elkaar kennen op De Borkeld. ?Mijn ouders, die in die tijd de lei­ding over de camping hadden, wil­den een animatieteam en dat ben ik gaan doen. Maar alleen is dat best lastig. Dico werd aangenomen als versterking. Hij woonde toen in Goor. Van het een kwam het an­der.?

In 2002 nam het tweetal het be­drijf over. ?Mijn vader en moeder hebben lang in het buitenland ge­leefd, onder meer in Pakistan. Ik heb daar ook ruim drie jaar ge­woond. In 1984 gingen we terug naar Nederland en toen kwam de­ze camping in beeld. Er logeerde hier vooral veel jeugd?, aldus Agni­ta. De bekende uitgaansgelegenhe­den Dieka en Bill?s Bar waren een reden voor veel jongeren uit het hele land om te overnachten op De Borkeld. ? Met keten en oude caravans kwamen ze naar de cam­ping. ?s Nachts gingen ze stappen om vervolgens hier de roes uit te slapen. Begin jaren negentig zijn we daar mee gestopt. We wilden de overstap maken naar een gezins­camping.? De camping herbergt 130 stacara­vans en telt 80 kampeerplaatsen.

Deze week zijn bijna alle plekken bezet. 50 procent van de gasten komt uit de regio. ?Het maakt de mensen niet uit waar ze zitten. Als ze op de camping zijn, hebben ze het gevoel dat ze vakantie hebben. Bovendien is het makkelijk als je even naar huis wilt om de was te doen?, aldus Agnita.

De familie Verhaegh uit Limburg is het daarmee eens. Ze verblijven met hun caravan nog twee weken op De Borkeld en hoeven niet per se naar het buitenland. ?Wij ko­men hier voor het derde jaar. Je zit hier dichtbij de natuur, maar ook vlakbij de snelweg. We vervelen ons nooit en de service is goed.

Mocht het slecht weer zijn dan pakken we de auto en rijden we er­gens naar toe. Er is hier zoveel te zien.?

Schaapskudde Borkeld verdwijnt
MARKELO De Schaapskudde op de Borkeld verdwijnt. Staatsbosbeheer heeft de herder ontslagen. "Een magnifieke toeristische attractie verdwijnt", zegt PvdA-raadslid Fred Rijkens. Al vijf jaar voorkomen schapen dat de heide dichtgroeit met graspollen, struiken en boompjes. Het gemeentebestuur van Hof van Twente wil nu gaan bekijken of de schaapskudde die op het industrieterrein Zenkeldamshoek bij Goor wordt ingezet ook op de Borkeld actief kan worden.

"De schaapsherder op de Borkeld krijgt geld uit een reïntegratieproject", zegt wethouder Pieter van Zwanenburg. "Maar de overheid snijdt fors in de subsidie voor die baan." De bedoeling van het reïntegratieproject is dat mensen doorstromen naar een vaste baan. Maar de wethouder vindt het niet terecht dat staatsbosbeheer zelf maar een kleine bijdrage, zo'n 3000 euro, wil betalen aan salariskosten voor de herder terwijl de gemeente jaarlijks zo'n 20.000 euro moet ophoesten. Het gemeentebestuur gaat nu onderzoeken of het zogeheten groenbeleidsplan van de gemeente ruimte biedt om een andere schaapskudde in te zetten op De Borkeld.

Staatsbosbeheer betreurt vertrek schaapsherder

MARKELO - ?Wij zijn gek met de schaapsherder?, zegt boswachter Ine Nijveld van Staatsbosbeheer, verantwoordelijk voor natuurgebied De Borkeld, ten zuiden van de A1 bij Markelo. ?Hij voegde echt iets toe. Niet alleen voor de toeristen, maar vooral ook voor de natuur.? Maar de schaapskudde op de Borkeld verdwijnt. De gemeente Hof van Twente heeft hem ontslagen omdat het reïntegratieproject waaraan hij deelnam stopt, zo is deze week in de gemeenteraad meegedeeld. ?Zonder subsidie kunnen wij de salariskosten voor de herder niet betalen, omdat we van het rijk fors moeten bezuinigen?.

Staatsbosbeheer heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het natuurgebied om het oorspronkelijke landschap in ere te herstellen. ?Veel mensen vroegen zich de laatste jaren af wat er allemaal op de Borkeld gebeurde. Er was sprake van kaalslag, maar dat was nodig om het oorspronkelijke landschap terug te brengen. En we zien nu jonge heide opkomen, alsmede mooie platen als zonnedauw en moeraswolfklauw. Zonder schaapskudde zullen we de Borkeld met behulp van onder meer vrijwilligers in stand moeten houden. Misschien is het mogelijk om een vrijwillige schaapsherder aan te trekken. Een andere optie is de kudde Hereford-runderen, die nu graast op de Borkeld, uit te breiden. Misschien is het mogelijk om Schotse Hooglanders op de Borkeld te laten grazen?, aldus boswachter Nijveld. De kudde struint al vijf jaar rond in het gebied. De schapen voorkomen dat de heide dichtgroeit met graspollen, struiken en boompjes en zo op den duur verdwijnt.

Het bestuur van de gemeente van Hof van Twente, waar de Borkeld onder valt, wil wel gaan bekijken of de schaapskudde die thans op het industrieterrein Zenkeldamshoek bij Goor wordt ingezet ook op de Borkeld actief kan worden. ?We gaan onderzoeken of ons groenbeleidsplan financiële ruimte biedt om een andere schaapskudde in te zetten op De Borkeld?, aldus wethouder Van Zwanenburg. De gemeente droeg 20.000 euro bij in de kosten van het salaris en staatsbosbeheer 3000 euro.

6 oktober 2011