Hof moet meehelpen verplaatsing sgraffito van Wim ten Broek

GOOR - De PvdA wil dat de gemeente Hof van Twente meebetaalt aan de verplaatsing van het kunstwerk van Wim ten Broek van de gymzaal van basisschool 't Gijmink naar de kinderboerderij 't Kukelnest, mochten de initiatiefnemers geld tekort komen.

"Wim ten Broek is niet zomaar een kunstenaar", zegt raadslid Ilse Uijlenbroek van de PvdA. "Hij is een bekende artiest, denk maar aan de beroemde werken voor de Holland Amerika Lijn die hij maakte." Bij de sloop van de sportzaal aan de Rozenstraat in Goor vroeg de PvdA-fractie aandacht voor het kunstwerk van Jan Broeze in de gevel. De sociaal-democraten wilden de sgraffito (een in verse pleisterwerk gekraste lijntekening, ingekleurd volgens de fresco-techniek) van Broeze behouden en herplaatsen tijdens de verbouw van het buurthuis Elsenerbroek. Dit is al klaar. De gemeente Hof van Twente betaalde de kosten. "Nu hebben we een soortgelijk geval", zegt Uijlenbroek. ?Gelijke monniken gelijke kappen, vinden wij. Maar als een sponsor de kosten draagt is dat natuurlijk ook goed. Het potje waaruit de vorige keer is geput is helaas leeg. Misschien zit er nog geld in de monumentenpot. Maar mocht er een tekort zijn dan zou de gemeente moeten bijdragen.?

Ubbo Borgesius van de stichting Historisch Goor schatte de kosten van verplaatsing op zo'n 10.000 euro. Borgesius zet zich al enige tijd in voor behoud van het ruim drie meter hoge monument. De stichting hield zelfs een tentoonstelling over het werk van Wim ten Broek. Twee jaar voor de oorlog maakte Ten Broek de beroemde affiches voor de Holland Amerika Lijn, waarvan talloze voorbeelden zijn te vinden op internet. In 1939 was hij als graficus actief voor onder meer de wereldtentoonstelling in New York, voor Werkspoor en Hoogovens. Ook tekende hij strips voor Het Parool. In 1940 kwam hij naar Goor waar hij stempels en persoonsbewijzen vervalste.

Hij was bevriend met de directeuren van Eternit, de Twentse Stoomblekerij en de Twentse Katoendrukkerij van Jannink, de doktoren Vrijman en Schröder en gemeentesecretaris Borgesius. Ten Broek schilderde ook voor de Rellie tijdens het School- en Volksfeest. Het bestuur van de kinderboerderij 't Kukelnet wil het monument graag herplaatsen mede omdat er kinderen en dieren op staan en het monument in de wijk 't Gijmink blijft.

De PvdA stelt een aantal vragen aan het college van burgemeester en wethouders om ook de gemeente mee te laten betalen aan de verplaatsing. Zo willen de sociaal-democraten weten of het college ook vindt dat de verplaatsing van de sgraffito van Jan Broeze dezelfde klus is als de verplaatsing van het monument van Wim ten Broek. "Indien U het daarmee eens bent, kunt U dan aangeven, waarom er kennelijk door de gemeente een ongelijke behandeling wordt toegepast?" De PvdA constateert dat het kunstwerk van Wim ten Broek een beschermd kunstwerk is en het gemeentebestuur verplicht zou zijn het werk te conserveren en daarvoor geld op tafel te leggen.

6 oktober 2011