Veel boeren in problemen

Een meerderheid in de gemeenteraad van Hof van Twente droeg gisteravond het college van B en W op om op korte termijn met staatssecretarissen te gaan praten over uitstel van gedwongen investeringen in de intensieve veehouderij.

GOOR De VVD-fractie die de motie met deze strekking indiende, vond echter haar eigen wethouder op haar pad. Wethouder Josh Sijbom vroeg zich hardop af of je de intensieve veehouderijen met de motie een plezier doet. Want een aantal boeren heeft het bedrijf wel goed voor elkaar. Een aantal boeren investeerde al flink in milieumaatregelen. In de motie van VVD, CDA en Gemeentebelangen stond onder meer dat de financiële situatie in de bedrijfstak dramatisch slecht is. Als de opgelegde investeringen doorgaan kan dit de doodsteek betekenen voor een aantal varkenshouderijen. De drie partijen vinden het niet reëel en sociaal onverantwoord in een economisch barre tijd intensieve veehouderijen te dwingen fors te investeren.

Roel Bergman van de PvdA vond dat de motie alleen was bedoeld voor ‘de bühne’ en toch geen indruk zou maken op de rijksoverheid, hetgeen wethouder Sijbom even later bevestigde. „De kans dat er uitstel komt is bijzonder klein”, zei Sijbom. „Het rijk heeft al enkele keren uitstel verleend.”

Bennie Nijenhuis van Gemeentebelangen waarschuwde dat sommige boeren al onder de kostprijs werken. „Aanpassen betekent gedwongen stoppen.” Uiteindelijk stemden elf raadsleden voor de motie om bij staatssecretarissen Atsma en Bleker aan te dringen op uitstel van de investeringen tot januari 2016. Acht raadsleden waren tegen. Ook een motie van de PvdA, het CDA en D66 kreeg een meerderheid in de raad. Het college wordt in deze motie opgedragen de erfgoedcommissie te vragen met een voorstel te komen voor een meer toegespitst monumentenbeleid gericht op het behoud van karakteristieke en historisch waardevolle panden. Daarbij moet de commissie aangeven of eigenaren verplicht kunnen worden tot behoud van hun eigendom.

4 oktober 2011