College wijst nieuw onderzoek zaak Rudi Buschers af

Ex-raadslid Beens: B en W hadden slappe knieën

Er is geen reden voor een nieuw onafhankelijk onderzoek rond de verkoop van grond van het raadslid Rudi Buschers aan de gemeente Hof van Twente. Dat vindt het gemeentebestuur van Hof van Twente dat er deze week over vergaderde.

DELDEN Het college van B en W ontdekte na ‘zware beschuldigingen’ van ex-raadslid Rudolf Beens aan het adres van onder meer oud-burgemeester Ank Bijleveld en wethouder Ben Eshuis drie ‘onvolkomenheden’ in de overeenkomst bij de grondverkoop.

„Maar die zijn niet ernstig genoeg voor een nieuw onafhankelijk onderzoek.” Burgemeester Jeroen Goudt daagt Beens uit naar de rechter te stappen als hij denkt dat hij zijn beschuldigingen hard kan maken. Goudt erkent dat een afwijking van het geldende beeldkwaliteitsplan niet is bekendgemaakt. Het ging om het toestaan van riet als dakbedekking. Beens vermoedt echter dat er veel meer is toegestaan. Een collegebesluit hierover is nooit naar de raad gestuurd. Ook een aanvraag van Buschers voor een bouwvergunning is nooit gepubliceerd en er is onduidelijkheid over de vraag aan wie Buschers kavels mag doorverkopen.

Een makelaar heeft nog berekend of Buschers buitensporig veel geld verdiende aan de verkoop. Maar daarvan zou geen sprake zijn. Drie jaar geleden is er een onafhankelijk onderzoek geweest naar de integriteit van Buschers. Maar toen is rond Buschers niets geconstateerd dat niet door de beugel zou kunnen. Beens wil nu dat het handelen van collegeleden onder de loep wordt genomen. Maar het college komt tot de conclusie dat er geen reden is voor een nieuw onderzoek. Goudt vindt het handelen van Beens een kwalijke zaak. „Hij blijft ernstige insinuaties ventileren”, zegt Goudt. „Bijleveld is nu commissaris van de Koningin in Overijssel en kan zich moeilijk verweren. Als Beens doorgaat met de beschuldigingen kan er op een gegeven moment sprake zijn van smaad. Ik vind dat Beens eigenlijk over de schreef gaat.” Maar de Socialistische Partij vindt dat het college de aantijgingen van Beens niet langer kan negeren en stelde onlangs vragen.

Het college komt nu tot de conclusie dat de besluitvorming tussen Buschers en het toenmalige college ‘voldoende zorgvuldig’ was en er geen sprake is geweest van bevoordeling van een raadslid. Rudolf Beens vindt het niet publiceren van de bouwaanvrage een belangrijk punt. „Buschers diende een aanvrage voor de bouw van een varkensstal in om daarmee het college onder druk te zetten. Als de aanvrage echter was gepubliceerd konden alle 140 wachtenden op een bouwkavel lezen dat Buschers het college onder druk wil zetten. Buschers had dan wat uit te leggen aan zijn plaatsgenoten.” Beens vindt dat het toenmalige college ‘slappe knieën’ had en een confrontatie met een partijgenoot van het CDA niet aan durfde. „Het college wilde de vuile was niet buiten hangen. Maar door de wens van Buschers om de bouwaanvrage voor een varkensstal niet te publiceren heeft het college zichzelf in een onmogelijk positie gemanoeuvreerd.” Beens vermoedt dat Buschers daardoor veel geld verdiende.

7 september 2011